top of page

חזרות - מספר החזרות שצריך לבצע באימון

חזרות מתייחסות למספר הפעמים שיש לבצע תרגיל מסוים בסט אחד (מערכה אחת).

מספר החזרות שיש לבצע בתרגיל כלשהו יכול להתבצע באימון כוח, באימון אירובי (כמו למשל, אימון הפוגות), באימון מחזורי וכדומה.

מספר החזרות אינו קבוע ומשתנה בהתאם למטרות אותם אנו רוצים להשיג.

לדוגמה: יש הבדל בין מתאמנים שרוצים לפתח כוח מתפרץ ששם רצוי לבצע בין 10- 6 חזרות, לבין מתאמנים שמטרתם היא פיתוח גוף ושם מספר החזרות הרצוי הוא בין 15 -10 חזרות.

ישנם משתנים נוספים שמשפיעים על מספר החזרות, כמו: סוג האימון, ניסיון המתאמן (מתאמן מתחיל או מנוסה), המשקל שאותו מרימים בתרגיל, מספר החזרות הרצוי ועוד.

לדוגמה: ככל שההתנגדות (המשקל) תהיה נמוכה יותר, כך מספר ההחזרות שנוכל לבצע בתרגיל יהיה גדול יותר ולהפך, ככל שההתנגדות תהיה גבוהה יותר, כך מספר החזרות שנוכל לבצע בתרגיל יהיה קטן יותר.

ניתן ע"י מדד בשם - RM לדעת את מספר החזרות המרבי שניתן להרים במשקל מסוים.

כתבות בנושא:

חזרות

 

פוסטים אחרונים