top of page

תרגיל מורכב

תרגיל מורכב הוא תרגיל שמעורבים בו שני מפרקים או יותר. תרגיל מורכב נותן דגש לכמה שרירים בתרגיל אחד.

דוגמה: בתרגיל שכיבות סמיכה קיימת תנועה בשלושה מפרקים: מפרק הכתף, מפרק המרפק ומפרק שכמה.

במפרק הכתף שרירי החזה ושרירי הכתף הקדמית עובדים, במפרק המרפק שרירי היד האחורית עובדים ובמפרק השכמה עובד שריר בשם סרטוס אנטריור.

כתבות בנושא:

תרגיל מורכב

 

פוסטים אחרונים

bottom of page