1. שכיבות שמיכה באחיזות שונות - Push Ups Different Types
2. סקוואט עם קטלבלס - Kettlebell Goblet  Squat 
3. פול אובר עם קטלבלס - Kettlebell Pullover
4. ברפיז (סמוך קום) שכיבות שמיכה - Burpees Push Ups
5. הרמת ירך אחורית - Single-Leg Hip Lift
6. הנפות עם קטלבלס - Russian kettlebell Swing
7. פלאנק צידי עם טוויסט - Twisting Side Plank
8. כפיפות מרפקים בשלוש זוויות - Three Angles Arms Curl
9. לחיצה צרפתית עם משקולות יד - Dumbbell French Press 
10. פלאנק מרפקים - Elbow Plank

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: