1. לחיצת חזה עם כפיפת בטן - Bench Press With Crunch
2. סקוואט עם מוט לאחור - Barbell Squats
3. חתירה עם מוט בעמידה - Over Barbell Row
4. לחיצות כתפיים בעמידה עם מוט - Standing barbell push press
5. כפיפות מרפקים עם מוט בעמידה - Standing Barbell Biceps Curl
6. מכרעיים עם מוט - Barbell Lunges
7. לחיצה צרפתית בשכיבה עם מוט - Barbell French Press
8. חתירה בעמידה עם מוט - Barbell Upright Row
9. כפיפות בטן אלכסונים - Crossover Crunch
10. מטפס הרים - Mountain Climber

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: