1. לחיצת כתפיים בעמידה - Dumbbell Shoulder Press

2. פלאנק הרחקה אופקית - Plank Bent-Over Raise

3. חתירה בעמידה עם משקולות יד - Upright Dumbbell Row

4. הרחקת כתפיים - Side Lateral Raise

5. פלאנק חתירה - Plank Rear-Delt Rows

6. לחיצת כתפיים מצב צר

    Neutral Grip Standing Shoulder Press

7. כפיפת כתף בפלאנק - Plank Front Raise

8. הרחקת ידיים וכפיפת כתפיים סטטית - 

    Static Front & Side Raise

 

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: