1. שכיבות סמיכה - סקוואט - Partner Push Up Squat
2. פלאנק קפיצות מעל -  Plank Hold and Jump
3. גלגול האגן לאחור - Partner Leg Raises
4. הרמת אגן - פשיטת מרפקים  - Triceps Dip & Hip Lift
5. ראשן טוויסט - Russian Twist

6. סקוואט - ישיבת קיר - Back-to-back wall sit
7. פלאנק בשילוב רוטציה צידית - plank to Side Plank

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: