top of page

מה הקשר בין אימוני כושר וארכיטקטורה?

אנחנו מתאמצים ומשקיעים מאד במהלך האימון על מנת להגיע להישגים. חשוב לדעת על איזה שרירים בדיוק אנחנו עובדים ועל מה כדאי לשים את הדגש. למרות זאת הרבה פעמים אנחנו לא באמת יודעים מה מטרת התרגיל או על איזה שריר הוא אמור לעבוד. לפעמים אנחנו גם מרגישים ששרירים אחרים שלא ידענו שאמורים לעבוד - עובדים גם בתרגיל. על מנת לשמור על תנועה נכונה ומדויקת, נשתדל להבין על איזה שרירים אנחנו עובדים ואיך למקד את תשומת הלב בתרגיל ובדרך ביצועו.

באמצעות מושגים מעולם הארכיטקטורה, נוכל ללמוד כמה עקרונות שיעזרו לנו להבין טוב יותר איך לגשת לתרגילים באימון:

עיקרון ראשון: עיקרון "התקרה":

במצב שבו הגוף יוצר מעין "תקרה", עלינו לדאוג שהיא תישאר יציבה, חזקה ולא תקרוס באמצעות חיזוק השרירים שמתחתיה ומחזיקים אותה.

בתרגיל פלאנק מרפקים, לדוגמה, שרירי הבטן הם אלו שמרכיבים את התקרה ושומרים עליה חזקה, ישרה ויציבה. כמו כן, גם בתרגיל עמידת שש הבטן עובדת על אותו עיקרון וגם שם היא מהווה את התקרה שלנו.

עיקרון שני: עיקרון "המרפסת":

במצב שבו הגוף יוצר מעין "מרפסת" (איבר שיוצא החוצה במהלך התרגיל), השריר שעובד מלמעלה מחזיק את המרפסת שלנו.

בעמידת שש לדוגמה, כשאנחנו מרימים רגל אחת כלפי מעלה, שריר הירך האחורי עובד והוא זה שמחזיק את המרפסת ודואג שתישאר יציבה ולא תקרוס. דוגמה נוספת נוכל לראות בכפיפת כתף עם משקולות, בה השריר שעובד הוא הכתף הקדמית שהוא השריר שמעל "המרפסת שלנו" ושמחזיק אותה.

עקרון שלישי: עיקרון העמוד:

במצב שבו הגוף יוצר מעין "עמוד" (איבר תומך שמבחינה ויזואלית נראה כמו עמוד), כל השרירים מסביבו עוזרים ותומכים בו.

שרירי הידיים בשכיבות סמיכה, לדוגמה, יוצרים את העמוד והשרירים שמרכיבים אותו הם שרירי הכתפיים, בדגש על הכתף הקדמית ושרירי הידיים בדגש על שרירי היד האחורית. דוגמה נוספת נמצא בתרגיל פלאנק מרפקים, בו שרירי הידיים והכתפיים מהווים את העמוד וגם עובדים בתרגיל.

עבודה נכונה במהלך האימון, הבנה של התרגילים שאתם מבצעים ומודעות לגבי השרירים שעובדים במהלך כל תרגיל תהפוך אתכם ל"אדריכלים מצטיינים" ותעזור לכם להגיע לביצוע נכון, מדויק ואיכותי שיביא לתוצאות טובות יותר.

פוסטים אחרונים