top of page

קואורדינציה

קואורדינציה היא היכולת לחבר מספר תנועות פשוטות המבוצעות ע"י איברים שונים, לתנועה מורכבת אחת יעילה וחסכונית.

הקואורדינציה מושגת ע"י תיאום עצבי - שרירי. תיאום בין מערכת העצבים המרכזית לבין מערכת השרירים המתבטאת בבחירת תגובה תנועתית מתאימה ע"י מערכת השרירים למידע שהתקבל דרך מערכת העצבים.

קיימים סוגים שונים של קואורדינציה, כמו:

קואורדינציה גסה: פעילות הדורשת שיתוף פעולה של קבוצות גדולות של שרירים בגוף, כמו, ריצה, הליכה.

קואורדינציה עדינה: פעולות קטנות ועדינות המפעילות מעט קבוצות שרירים קטנות, כמו, כתיבה.

קואורדינציה סימטרית: פעולות הדורשות שיתוף פעולה סימטרי של שתי הידיים, כמו, מחיאות כפיים.

קואורדינציה אסימטרית: פעילות בה יד אחת משמשת בתפקיד פאסיבי, והשנייה אקטיבית יותר, כמו, פתיחת בקבוק שתייה.

קואורדינציה

 

פוסטים אחרונים