top of page

מה זה אגוניסט אנטגוניסט?

השרירים בגופנו יכולים לפעול בצורות שונות ובתפקידים שונים במהלך תנועה או תרגיל.

קיימים כמה סוגים שונים של פעולות שהשריר יכול לפעול באמצעותם.

בכתבה זו נלמד על שני תפקידי השריר העיקריים בזמן תרגיל:

מה זה אגוניסט אנטגוניסט? ומהם תפקידי השריר?

1. אגוניסט - אגוניסט הוא השריר העיקרי הפועל בעת תנועה של השריר. שריר האגוניסט בתרגיל הוא השריר האחראי ישירות לביצוע התנועה במפרק והוא השריר העיקרי המספק את הכוח במהלך התרגיל. שריר זה נקרא גם המניע העיקרי (Prime Mover).

דוגמה: בביצוע התרגיל פשיטת ברכיים במכונה שהנו תרגיל פשוט, שרירי הארבע ראשי הם השרירים האגוניסטים והם השרירים האחראים ישירות לספק את הכוח במהלך התרגיל.

במאמץ קונצנטרי שרירי הארבע ראשי מתקצרים תוך כדי התנגדות.

במאמץ אקסצנטרי שרירי הארבע ראשי מתארכים תוך כדי תנועה.


דוגמה נוספת: בתרגילים מורכבים, כמו למשל תרגיל הסקוואט, פועלים כמה אגוניסטים בתרגיל.

במפרק הירך האגוניסט הנו הישבן, במפרק הברך האגוניסט הנו הארבע ראשי ובמפרק הקרסול האגוניסט הנו שריר התאומים.

סקוואט / לחיצת רגליים

2. אנטוגניסט - אנטגוניסט הוא השריר המבצע את הפעולה ההפוכה לשרירי העיקרי - האגוניסט.

כאשר השריר העיקרי מתכווץ (האגוניסט), השריר המתנגד (האנטגוניסט), מקבל פקודה מהמוח להישאר רפוי בכדי לאפשר את כיווצו של האגוניסט.

האנטגוניסט אינו נשאר רפוי לגמרי כדי להיות מוכן "לבלום" את השריר בסוף טווח התנועה.

שריר אנטגוניסט חייב להיות גמיש וארוך מספיק בכדי לאפשר למפרק לנוע באופן חלק ומדויק וללא התנגדות משמעותית.

כאשר הבלימה בתרגיל לא מתרחשת על ידי האנטגוניסט היא מתבצעת ע"י הרצועות במפרק.

דוגמה: בביצוע התרגיל פשיטת ברכיים במכונה שרירי הירך האחורית הנם השרירים המתנגדים (השרירים האנטגוניסטים) לשרירי הארבע ראשי ומאפשרים את ביצוע פשיטת הברכיים.


דוגמה נוספת: בתרגיל סקוואט יש כמה אנטגוניסטים בתרגיל.

במפרק הירך האנטגוניסט בתרגיל הנו מותן כסל, במפרק הברך האנטגוניסט הנו שרירי הירך האחורית ובמפרק הקרסול האנטגוניסט הנו טיביאליס אנטריור.

בנוסף, לשריר העיקרי בתרגיל (האגוניסט) ישנם בחלק מהתרגילים שרירים אסיסטנטים (בעיקר בתרגילים מורכבים) שמסייעים לשריר העיקרי בביצוע התרגיל.

אם ניקח לדוגמה את תרגיל הסקוואט אז במפרק הירך האסיסטנט הנו הירך האחורית, במפרק הברך אין אסיסטנט בתרגיל ובמפרק הקרסול שריר הסולאוס הנו האסיסטנט בתרגיל.


לשרירים יש את היכולת לשנות את תפקידם ולהיות בחלק מהתרגילים או התנועות אגוניסטים, בחלק אחר לשמש כאנטגוניסטים, בחלק להוות שרירים אסיסטנטים ובחלק אחר לתפקד כשרירים מייצבים בתרגיל.

 


פוסטים אחרונים