top of page

מה ההבדל בין תרגיל מורכב ותרגיל פשוט?

תרגיל מורכב

תרגיל מורכב הוא תרגיל שמעורבים בו שני מפרקים או יותר.

דוגמא: בתרגיל שכיבות סמיכה קיימת תנועה בשלושה מפרקים: מפרק הכתף, מפרק המרפק ומפרק שכמה.

במפרק הכתף שרירי החזה ושרירי הכתף הקדמית עובדים, במפרק המרפק שרירי היד האחורית עובדים ובמפרק השכמה עובד שריר בשם סרטוס אנטריור.

תרגיל מורכב נותן דגש לכמה שרירים בתרגיל אחד.

דוגמא נוספת: בתרגיל סקוואט מעורבים גם 3 מפרקים: מפרק הירך, מפרק הברך ומפרק הקרסול.

במפרק הירך עובדים שרירי הישבן והירך האחורית, במפרק הברך עובדים שרירי הארבע ראשי ובמפרק הקרסול עובדים שריר התאומים ושריר הסולאוס.

תרגיל פשוט

תרגיל פשוט הוא תרגיל אשר מעורב בו מפרק אחד בלבד.

דוגמאות: כאשר אנחנו עושים את תרגיל הרחקת הכתפיים רק מפרק הכתף עובד ואיתו שרירי הכתפיים.

בתרגיל כפיפת מרפקים עם משקולות יד אנחנו עובדים בתרגיל שמעורב גם רק מפרק אחד - מפרק המרפק ובו עובדים שרירי היד הקדמית.

תרגילים פשוטים נותנים דגש לשריר אחד שעליו אנחנו עובדים בתרגיל.

 

כאשר אנחנו בונים תוכנית אימונים נרצה לבצע קודם תרגילים מורכבים המערבים כמה מפרקים וכמה שרירים. בהמשך האימון נבצע תרגילים פשוטים המערבים מפרק אחד ואיתו שריר אחד. עם זאת, קיימות גם כמה שיטות עבודה נוספות כמו "התשה מוקדמת" שבהם נבצע קודם תרגיל פשוט ואחריו תרגיל מורכב.

בסופו של דבר חשוב שנבין ונקבע את מטרות האימון על מנת לבנות אותו כך שסדר התרגילים יהיה נכון וסוג התרגילים יתאימו למטרות ויקדמו אותנו לעברם.

פוסטים אחרונים

bottom of page