top of page

הורמון

הורמון הוא חומר כימי המופרש מבלוטה מסוימת, עובר לזרם הדם ומשפיע על איבר מטרה , על רקמות ועל תהליכים פיזיולוגיים בגוף.

תפקידו של ההורמון לקשר בין המערכות השונות של הגוף. הקישור יכול להיעשות בצורה של הפרשה חוץ תאית או בצורה של הפרשה תוך תאית.

ישנם הפרשות חוץ תאיות כמו:

הפרשה אנדוקרינית - הפרשה מבלוטה לזרם הדם והגעה אל מקומות אחרים בגוף.

הפרשה פארה - קרינית - התא מפריש חומר שעובר לזרם הדם מקומי ומשפיע על התאים שבסביבתו.

ישנם הפרשות תוך תאיות כמו:

הפרשה אוטו - קרינית - התא מפריש את ההורמון וההורמון חוזר ומשפיע על התא עצמו.

הפרשה אינטרה - קרינית - החומר שמופרש נשאר בתוך התא ומשפיע על התא עצמו.

ישנם סוגים שונים של הורמונים בגופנו, כמו, הורמון גדילה, הורמוני מין, אינסולין ועוד.

הורמון

 

פוסטים אחרונים

bottom of page