top of page

פשיטה

פשיטה מתבצעת כאשר אנחנו מיישרים את המפרק ומגדילים את הזווית של המפרק בין שני חלקי הגוף. תנועת פשיטה היא תנועה של הארכה ומתבצעת ממצב של כפיפה במפרק למצב של פשיטה.

דוגמה: התרגיל לחיצה צרפתית עם משקולות יד, הנו תרגיל שמיועד לשרירי הזרוע התלת ראשי (שרירי היד האחורית),

ובעיקרו ממצב של כפיפה במפרק המרפק, אנחנו מיישרים את הידיים ומבצעים פשיטה של מפרק המרפק.

 

פוסטים אחרונים

bottom of page