top of page

אקסצנטרי - מה קורה בכיווץ האקסצנטרי?

בכיווץ האקסצנטרי השריר מתארך תוך כדי הפעלת כוח קטן יותר מההתנגדות המשקל המופעלת. בכיווץ האקסצנטרי אנחנו בולמים בצורה מבוקרת ובמודע את המשקל המופעל עלינו. כלומר השריר מפעיל מאמץ אבל הוא מופעל ונע בכיוון הפוך מזה שהתרחש בכיווץ הקונצנטרי, כיוון שהוא מתארך ולא מתקצר.

דוגמה: בתרגיל מתח, השלב האקסצנטרי מתרחש בעת הורדת הגוף כלפי מטה. אנחנו מתנגדים בתרגיל הזה הן למשקל הגוף והן לכוח המשיכה ויורדים בצורה מבוקרת כלפי מטה.

כתבות בנושא:

אקסצנטרי

 

פוסטים אחרונים

bottom of page