top of page

דופק מרבי

דופק מרבי מציין את מספר הפעימות המרבי של הלב בדקה.

לעומת דופק מנוחה ששם אימון משפיע על הדופק, הדופק המרבי הוא קבוע. הגורם היחיד המשפיע על הדופק המרבי הוא הגיל. עם העלייה בגיל הדופק המרבי יורד. דופק מרבי ניתן למציאה במספר שיטות כמו מבדקים המבוצעים בשטח או מבדקים במעבדה, אך ניתן לחזות אותם בשיטה פשוטה יותר ע"י חיזוי הדופק המרבי.

ישנם 2 שיטות לבדיקה:

1. הנוסחה הפשוטה והמסורתית: דופק מרבי = גיל הנבדק – 220

2. נוסחה חדשה יותר: דופק מרבי = (0.7 X גיל) – 208

הנוסחה החדשה נחשבת למדויקת יותר.

כתבות בנושא:

דופק מרבי

 

פוסטים אחרונים

bottom of page