top of page

סופר סט

שיטת "סופר סט" היא שילוב של שני תרגילים וביצועם ברצף.

ישנם שני סוגי של שילובים:

1. עבודה על קבוצות שריר מנוגדות בזה אחר זה - למשל, תרגיל על שריר מסוים ומיד לאחריו תרגיל על השריר הנגדי.

דוגמה: תרגיל פשיטת מרפקים בפולי עליון (תרגיל שעובד על שרירי היד האחורית) ואחריו כפיפת מרפקים עם משקולות יד (תרגיל שעובד על שרירי היד הקדמית) או תרגיל לשרירי החזה ומיד לאחריו תרגיל לשרירי הגב.

2. עבודה על אותה קבוצת שריר במטרה להתיש אותו - למשל, שני תרגילים ברצף לאותה קבוצת שריר ללא מנוחה ביניהם.

דוגמה: שני תרגילים ברצף לשרירי החזה ללא מנוחה ביניהם.

כתבות בנושא:

סופר סט

 

פוסטים אחרונים

bottom of page