top of page

זמני מנוחה בין סטים

זמני המנוחות בין הסטים והתרגילים חשובים על מנת לאפשר לשריר שעבד להתאושש באופן יחסי ולהחזיר לעצמו חלק מהאנרגיה שנוצלה בזמן המאמץ לצורך ביצוע מאמץ נוסף.

מנוחה בין הסטים באימון נועדה על מנת לאפשר התאוששות של המערכת ATP – CP שהיא, ספקית האנרגיה העיקרית באימון כוח ולצורך התחדשות מערכת זו ולהטענתה מחדש (לפחות באופן חלקי), נדרשים זמני מנוחה יחסית קצרים.

זמני המנוחה בין סט לסט באימון כוח משתנים לפי המטרה אותה אנו רוצים להשיג. לכל מטרה יש דרך אחרת להשיגה ומספר החזרות משתנה, המשקל שאותו אנו מרימים, זמני המנוחה ועוד.

דוגמאות לזמני מנוחה בסוגים שונים של אימונים:

לאימון שמטרתו פיתוח הגוף זמני המנוחה יהיו קצרים ויימשכו בין 2 - 1 דקות.

לאימון שמטרתו פיתוח סיבולת שריר זמני המנוחה בין הסטים יימשכו בין 1-2 דקות.

לאימון שמטרתו פיתוח כוח מתפרץ זמני המנוחה בין הסטים יימשכו בין 4 - 2 דקות.

לאימון שמטרתו כוח שריר מרבי זמני המנוחה יהיו ארוכים יחסית ויימשכו בין 5 - 3 דקות.

כתבות בנושא

זמני מנוחות

 

פוסטים אחרונים

bottom of page