top of page

תרגיל פשוט

תרגיל פשוט הוא תרגיל אשר מעורב בו מפרק אחד בלבד. תרגילים פשוטים נותנים דגש לשריר אחד שעליו אנחנו עובדים בתרגיל.

דוגמה: התרגיל כפיפת מרפקים עם משקולות יד הוא תרגיל פשוט, התרגיל מערב מפרק אחד בלבד- מפרק המרפק ובו עובדים שרירי היד הקדמית.

כתבות בנושא:

תרגיל פשוט
 

פוסטים אחרונים

bottom of page