1. מתח - Chin Up
2. חתירה משקולת יד - One Arm Dumbbell Row
3. פול אובר - Pull Over
4. מתח מצב צר - Chin Up Close Grip
5. חתירה משקולות יד -  Two Arms Dumbbell Row
6. הרחקה אופקית - Rear Raise
7. מתח מצב רחב - Chin Up Wide Grip
8. פול אובר בשכיבה על ספסל - Dumbbell Pull Over
9. סופרמן - Superman

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: