1. כפיפות בטן - Sit Ups

2. אופניים בישיבה - Cycling Cross Crunches

3. כפיפות בטן משכיבה לישיבה - Spread Leg & Arm to Sit

4. כפיפות בטן מרפקים לברכיים - Knee Crunches

5. רגל באוויר - שכיבה לישיבה - Ballerina Sit Up

6. פלאנק צד, אמצע, אלכסון - Plank Side, In & Cross

7. הרמת רגליים בשכיבה - Leg Lifts

8. פלאנק צידי - מרפק לברך - Side Plank Crunch

9. גלגול אגן - Reverers Crunches

10. פלאנק עם תוספות - Extra Plank

 

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: