top of page

תשלום


1 הרשמה

כדי להצטרף לתוכנית וליהנות מההטבות שלה בעתיד, עליך להירשם או להתחבר לחשבון שלך.


2 תשלום

סיכום ההזמנה

תוכנית שיווי משקל₪129.00
תוקף התוכנית: עד לביטול

סך הכול₪129.00
כל חודש
נחייב אותך כל חודש עד לביטול.
תשלום מאובטח
bottom of page