1. שכיבות שמיכה עם רגל אחת למעלה - Single Leg Push-Ups
2. סקוואט - Squat
3. פלאנק חתירה - Plank Row
4. כפיפות מרפקים "פטישים" - Hammer Curls
5. לחיצות כתפיים - Dumbbell Shoulder Press
6. סקוואט עם משקולות יד - Dumbbell Squats
7. מיקס של התרגילים האחרונים - Mix
8. ספניקס /פלאנק - Sphinx & Plank
9. מכרעים עם משקולות יד - Dumbbell Lunge
10. טוויסט בישיבה - Sitting Twists
11. פלאנק מרפקים - Elbow Plank

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: