top of page

3 חודשים

ואתם מוכנים לקיץ!

בואו נצא יחד לדרך ונתכונן לקיץ באמצעות:

* תוכנית אימונים אישית מותאמת במיוחד לך

* מעקב אישי לפי קצב ההתקדמות שלך

* ליווי אישי צמוד ומתן תשובות לשאלות שלך

* הגעה ליעדים שסימנת בתחילת הדרך

והכל - בליווי אישי

לאורך כל הדרך

:יצירת קשר

blfitnet@gmail.com

054 - 5326004

bottom of page