top of page

יחידה מוטורית

יחידה מוטורית זוהי זוהי יחידת הפעולה של שרירי השלד שלנו והיא היחידה התפקודית הקטנה ביותר של השריר.

היחידה המוטורית מורכבת בד"כ מכמה סיבי שריר המתחברים אל אקסון של יחידת עצב אחת.


כל יחידת עצב מוטורי אחת מתחברת לכמה סיבי שרירי (תלוי בשריר), כאשר קיים גירוי עצבי כל סיבי השריר המחוברים לעצב מתכווצים בו זמנית.

עקרון הכיווץ עובד בצורה של " הכל או כלום" כלומר, כאשר יש פוטנציאל פעולה ברמה מספקת שמגיע מהעצב כל הסיבים מתקצרים ללא יוצא מן הכלל וכאשר אין פוטנציאל פעולה שום סיב אינו מתקצר.

הכוח המופעל מיחידה מוטורית אחת תלוי ברמת הגירוי, תדירות הגירוי, במספר הסיבים המחוברים לעצב (ישנם גם יחידות מוטוריות המורכבות מאלפי סיבים) ובגודל כל סיב.


ככל שמספר סיבי (תאי) השריר ביחידה מוטורית אחת קטנה יותר, כך תנועת השריר תהיה מדויקת יותר וככל שמספר הסיבים רב יותר כך התנועה תהיה חזקה יותר ונמצא את זה בעיקר בשרירים גדולים.

כאשר יש גיוס של כמה יחידות מוטוריות זה מתרחש בצורה כזו, קודם היחידות שמפיקות פחות כוח מתגייסות לפעולה ורק לאחר מכן מגיעות היחידות שמפיקות כוח רב יותר ומתגייסות לפעולה.

 פוסטים אחרונים