top of page

מפרק

מפרק הוא מקום מקום המפגש של שתי עצמות או יותר.

רוב המפרקים הם ניידים ומאפשרים תנועה של העצמות. מבנה עצמות המפרק וסוג המפרק יקבעו את התנועה שתתרחש במפרק.

ניתן למיין את סוגי המפרקים לשלוש בהתאם לאפשרויות התנועה שלהן:

1. מפרקים חסרי תנועה - לדוגמה: עצמות האגן

2. מפרקים בעלי תנועה מוגבלת - לדוגמה: עצמות האמה

3. מפרקים בעלי תנועה חופשית - לדוגמה: מפרק הברך ומפרק המרפק. 

פוסטים אחרונים