top of page

כפיפה

כפיפה היא פעולה אשר בה מכופפים את המפרק ומקטינים את הזווית במפרק.

בפעולת הכפיפה שני קצוות עצמות המפרק מתקרבות זו לזו. בכפיפה ייתכן גם מצב בו צד אחד של המפרק מקובע בזמן שהצד השני מתקרב אליו כמו למשל, בתרגיל כפיפת מרפקים עם משקולות יד בישיבה שרירי האמה מתקרבים לעבר שרירי הזרוע שנשארים מקובעים.

דוגמה: כפיפות מרפקים עם משקולות יד בעמידה, הנו תרגיל שמיועד לשרירי הדו ראשי (יד קדמית) ובעיקרו ממצב של פשיטה במפרק המרפק, אנחנו כופפים את הידיים ומבצעים כפיפה של מפרק המרפק.

 

פוסטים אחרונים

bottom of page