top of page

דופק מנוחה

דופק מנוחה מציין את מספר הפעמים שהלב פועם כאשר הגוף נמצא במנוחה מוחלטת.

דופק מנוחה, יכול להוות מדד מסוים לרמת הכושר הגופני של המתאמן – ככל שהוא נמוך יותר, סביר להניח שהמתאמן נמצא בכושר טוב יותר.

אצל אדם שמתאמן, נראה דופק מנוחה התחלתי נמוך יותר שיכול לנוע בין 50 - 40, לעומת זאת, אצל הלא מאומן הדופק ההתחלתי יכול לנוע בין 80 - 70 פעימות בדקה. בנוסף, העלייה בעת הפעילות הגופנית תהיה מתונה אצל זה שמתאמן לעומת זה שלא מתאמן וכן בכל נקודת מאמץ בהשוואה לאדם שלא מתאמן הערכים של הדופק יהיו נמוכים יותר אצל המאומן.

כאשר אדם לא מאומן יתחיל להתאמן, בהכרח נראה אצלו ירידה בדופק מנוחה.

כתבות בנושא:

דופק מנוחה

 

פוסטים אחרונים