top of page

התשה מוקדמת

בשיטה זו נבצע קודם תרגיל פשוט - תרגיל שמעורב בו רק מפרק אחד ובו השריר עובד לבד ללא שרירים מסייעים ואחריו נבצע תרגיל מורכב תרגיל שבו מעורבים שני מפרקים ומעלה ושרירים נוספים עובדים בתרגיל ומסייעים לשריר הגדול לעבוד. המטרה בשיטת ההתשה מוקדמת היא להתיש את השריר המרכזי עליו אנחנו רוצים לתת דגש ללא הפרעה של השרירים המסייעים שעלולים להוות גורם מגביל ולהתעייף לפני שהשריר המרכזי אותו אנחנו רוצים לעייף אכן הותש.

דוגמה: כאשר אנחנו רוצים לעייף את שריר הכתפיים נתחיל בתרגיל: הרחקת כתפיים (תרגיל פשוט) שבו רק הכתפיים עובדות ללא שרירים נוספים שמסייעים ולאחריו נעשה את התרגיל לחיצת כתפיים (תרגיל מורכב) שבו לשרירי הכתפיים יש שרירים מסייעים כמו שרירי היד האחורית שגם עובדים בתרגיל.

כתבות בנושא:

 

פוסטים אחרונים

bottom of page