top of page

האמת היא: שאתם כן רוצים לעלות במשקל

הרבה אנשים שמתחילים להתאמן טוענים את הטענה הבאה:

התחלתי פעילות גופנית בשילוב עם דיאטה, אני רואה שהגוף מתחטב ומרגיש שירדתי במשקל, בנוסף גם נשקלתי במכשיר שבודק אחוזי שומן וגם שם הייתה ירידה, אבל המשקל שלי עדיין גבוה יותר מהנקודה שבה התחלתי - איך זה הגיוני?

ההסבר הוא פשוט.

ב -1 גר' שומן יש כ-9 קק"ל (קילו קלוריות), כלומר בק"ג שומן יש 9000 קק"ל (9*1000).

נניח שהתחלנו בפעילות גופנית בשילוב דיאטה והצלחנו לרדת 1 ק"ג בשומן. במקביל אנחנו נרצה שמסת השריר תעלה - כדי להיות חטובים יותר, כדי שחילוף החומרים יהיה גבוה יותר ובכלל - כדי שנהיה בריאים יותר.

מכיוון ש-1 ג' שריר = 4 קק"ל, נעשה חישוב כמה קק"ל יש בק"ג שריר: 4000 קק"ל (4*1000).

עכשיו נחלק את קק"ל השומן בקק"ל השריר כדי להגיע לק"ג השריר המדויק שעלינו:

9000/4000 = 2.25

כלומר: ירדנו 1 ק"ג שומן ועלינו 2.25 ק"ג שריר = זאת אומרת שסה"כ עלינו 1.25 ק"ג במשקל.

למרות שעלינו במשקל, אחוז השומן שלנו ירד ומסת השריר שלנו עלתה.

לכן, אם כבר לעלות במשקל - אז בדיוק ככה :)

פוסטים אחרונים