1. שכיבות שמיכה בשילוב רוטציה - Push Ups With Rotation

2. משיכות בשכיבה - Lying Pull Downs

3. סקוואט בשילוב ברך אלכוסנית למעלה -

    Squat With Cross Hige Knee

4. שכיבות שמיכה קומות - Elevator Push Ups

5. פלאנק קפיצות - Plank Jump-Ins

6. פלאנק עלייה וירידה - Up & Down Plank

7. כפיפות בטן אופניים - Bicycle Crunches

8. ישיבת קיר - Wall Sit

9. פלאנק מרפקים - Elbow Plank

 

אתם יכולים להמשיך אותו על ידי לחיצה על אחד מהסרטונים שלמטה: